fbpx

Ons neem elke stap saam met jou – boedelbereddering

boedelbereddering

Ons weet dat dit moeilik en ongerieflik kan wees om die proses van boedelbereddering te navigeer, veral tydens ‘n emosionele en uitdagende tyd. In hierdie artikel gaan ons ‘n reis deur die proses  van Eksekuteurs vir boedels en testamente se boedelbereddering aanpak, en lig werp op die stappe wat geneem moet word.

Hierdie kennis dien as ‘n kompas vir diegene wat begrip soek te midde van wetlike en emosionele kompleksiteite.

Eksekuteurs se stappe met boedelbereddering

Die gesin sit die proses aan die gang

Ons word ingelig van die kliënt se afsterwe. Die eisproses begin wanneer ’n boedelkonsultant aangewys word.

Ons maak ’n afspraak

Ons skakel die erfgename om ’n afspraak te reël. Die Meester van die Hoë Hof beveel aan dat die boedel binne 14 dae na die afsterwe aangemeld word.

Ontmoeting met die gesin

By die vergadering kry ons die betrokke dokumente en handtekeninge.

Oorhandiging aan administrasie

Ons maak die boedellêer oop en kyk of al die vereistes nagekom is, dan gaan ons na die Hoë Hof en dien die aansoek om ’n eksekuteursbrief in.

Uitreiking van eksekuteursbrief

Die Meester van die Hoë Hof se kantoor gaan die dokumente na en reik ’n navraaglys uit vir verdere dokumente of reik die brief uit.

Konsep-L&D (boedelrekening)

Die administrateur stel die likwidasie- en distribusierekening (L&D-rekening) op en pleeg oorleg met die kliënt se begunstigdes en erfgename oor die boedel.

Goedkeuring van die L&D

Ons dien die L&D by die Meester van die Hoë Hof in vir goedkeuring.

Wag vir oordragte en belastinginvordering

Nadat goedkeuring verkry is, plaas ons ’n artikel 35-advertensie en deponeer ’n afskrif van die boedelrekening by die plaaslike landdroskantoor, waar dit 21 dae lank ter insae lê.

Finale verdeling

Belasting word betaal, krediteure word geskik en oordragte word gemaak. Die finale verdeling vind plaas wanneer die erfgename en begunstigdes betaal word.

Liasseerstrokie word benodig

Sodra ons die liasseerstrokie van die Meester van die Hoë Hof gekry het, het ons toestemming om die lêer te sluit.

Bied jou geliefdes ‘n voorsprong. Stel ‘n spesialis aan vir al jou unieke behoeftes en uitdagings met die opstel van jou testament en die administrasie van jou boedel.

Kontak ons vandag nog, ons wil jou help om jou geliefdes se toekoms te verseker met effektiewe beplanning. Kliek hier: https://www.eksekuteurs.co.za/

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.