fbpx

Wat maak ons anders as ander boedelspesialiste?

boedelspesialiste

Ons bied jou professionele, simpatieke en moeitevrye boedelbereddering wat alle vorms van druk verlig wat gesinne ervaar wanneer ’n geliefde te sterwe kom.

Die boedels wat ons hanteer word baie vinniger beredder as die bedryfstandaard; verdelings vind binne 6-9 maande plaas. Ons gevorderde kommunikasiestelsel verseker dat begunstigdes gereeld op hoogte van vordering gehou word.

Toegewyde boedelkonsultante

Die unieke rol van boedelkonsultant is ontwerp om te verseker dat die beredderingproses simpatiek, doeltreffend en kommervry verloop. Ons boedelkonsultante is verbind tot die opbou van ’n verhouding met jou of jou geliefdes wat gereelde kommunikasie en terugvoer aan alle betrokkenes verseker.

Innoverende tegnologie

Ons het voorpunttegnologie vir boedeladministrasie ontwikkel wat effektiewe werkvloei verseker, vinnige afhandeling en gereelde vorderingsverslae.

Alle professionele dienste is beskikbaar onder een dak

Jy of jou gesin kry toegang tot die vakkundigheid van ons professionele personeel, wat onder een dak saamwerk en sodoende ’n volledige oplossing en uitstaande diens lewer.

Ons boedeladministrasie proses:

1. Die gesin sit die proses aan die gang. Ons word ingelig van die kliënt se afsterwe. Die eisproses begin wanneer ’n boedelkonsultant aangewys word.

2. Ons skakel die erfgename om ’n afspraak te reël. Die Meester van die Hoë Hof beveel aan dat die boedel binne 14 dae na die afsterwe aangemeld word.

3. Ontmoeting met die gesin. By die vergadering kry ons die betrokke dokumente en handtekeninge.

4. Oorhandiging aan administrasie. Ons maak die boedellêer oop en kyk of al die vereistes nagekom is, dan gaan ons na die Hoë Hof en dien die aansoek om ’n eksekuteursbrief in.

5. Uitreiking van eksekuteursbrief. Die Meester van die Hoë Hof se kantoor gaan die dokumente na en reik ’n navraaglys uit vir verdere dokumente of reik die brief uit.

6. Konsep-L&D (boedelrekening). Die administrateur stel die likwidasie- en distribusierekening op en pleeg oorleg met die kliënt se begunstigdes en erfgename oor die boedel.

7. Goedkeuring van die L&D. Ons dien die L&D by die Meester van die Hoë Hof in vir goedkeuring.

8. Wag vir oordragte en belastinginvordering. Nadat goedkeuring verkry is, plaas ons ’n artikel 35-advertensie en deponeer ’n afskrif van die boedelrekening by die plaaslike landdroskantoor, waar dit 21 dae lank ter insae lê.

9. Finale verdeling. Belasting word betaal, krediteure word geskik en oordragte word gemaak. Die finale verdeling vind plaas wanneer die erfgename en begunstigdes betaal word.

10. Liasseerstrokie word benodig. Sodra ons die liasseerstrokie van die Meester van die Hoë Hof gekry het, het ons toestemming om die lêer te sluit.

Kry sekerheid oor jou nalatenskap deur Eksekuteurs vir Boedels en Testamente te vertrou met hierdie belangrike taak, alles in jou taal.

Maak vandag nog ‘n afspraak.

Besoek gerus ons webblad: https://www.eksekuteurs.co.za/   

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.