fbpx

Het jy die korrekte testament om jou buitelandse bates te dek?

‘n Testament is ‘n kardinale dokument wat vir jou individuele behoeftes opgestel word, maar maak seker jy het die korrekte testament om jou buitelandse bates ook te dek.

Jou Testament gee instruksies aan die aangestelde Eksekuteur oor hoe jy wil hê jou Boedel na jou dood verdeel moet word. Met ander woorde, wie wat sal erf. Maar wat as jy in Suid-Afrika woon en ’n eiendom in ’n ander land besit of ander buitelandse bates het? Jy sal elke land se relevante jurisdiksie moet oorweeg in terme van die wette oor boedels en hoe hulle belasting toepas, aangesien nie alle lande dieselfde wette het nie.

Plaaslike testamente

’n Plaaslike testament verwys na ’n testament wat opgestel is in die land waar jy bly, in ons geval Suid-Afrika, en dit gee instruksies oor wat moet gebeur met die bates wat jy in Suid-Afrika het.

Jy sal dikwels binne ‘n plaaslike testament ‘n klousule vind wat bepaal dat alle ander testamente verontagsaam (herroep) moet word en dat hierdie testament as die enigste wettige en geldige testament beskou moet word.

Dit is oor die algemeen goed, tensy jy internasionale bates het waarvoor jy nie in hierdie testament voorsiening gemaak het nie en waarvoor jy moontlik ‘n testament binne ‘n ander jurisdiksie opgestel het.

Wêreldwye testamente

Wanneer jy in jou testament byvoeg wat met die internasionale bates wat jy mag hê moet gebeur, staan dit bekend as ‘n wêreldwye testament, maar dit is belangrik om daarop te let dat jy slegs ‘n wêreldwye testament kan hê om bates te dek in lande met dieselfde wette wanneer dit kom by jou boedel. ’n Wêreldwye testament beteken in wese dat jy nie veelvuldige testamente sal benodig nie, maar eerder een testament wat die relevante klousules bevat wat met jou buitelandse bates handel.

In Suid-Afrika het ons testasievryheid, wat beteken dat, afgesien van sekere wetgewing wat kinders en 
gades se beskerming en voorsiening verseker, jy jou nalatenskap kan oordra aan wie jy ook al deur jou 
testament kies.

Suid-Afrika hou die gemenereg met betrekking tot erfporsies na en dit is van toepassing op lande wat deur die Britse gemenereg beïnvloed is. Dit is van toepassing in gebiede soos die Verenigde Koninkryk, Australië, Nieu-Seeland en dele van Kanada, Indië en Singapoer. Bates wat jy in hierdie provinsies mag 
besit, sal deel vorm van jou Wêreldwye Testament.

Buitelandse testamente

As jy bates besit in ‘n land wat nie dieselfde erfregwette as SA het nie, sal jy ‘n plaaslike testament moet opstel vir jou plaaslike bates en ‘n buitelandse testament vir die bates in die land wat verskillende erfwette het.

Gestel byvoorbeeld jy het bates in lande soos Frankryk, Spanje, Italië, Portugal of sekere dele van Kanada, waar Siviele Reg nagekom word: daar is baie spesifieke wette met betrekking tot erfenis, en ‘n gedwonge erfgenaam is van toepassing. Dit beteken dat jy nie veel beheer het oor wie die bates wat jy het binne hierdie jurisdiksies sal erf nie en as sodanig ‘n aparte buitelandse testament benodig wat hieroor handel.

Wanneer jy bates het in lande wat Shari’ah-wette nakom, soos dele van Indië, Singapoer en die Verenigde Arabiese Emirate, kan die boedel wat jy agterlaat, onderhewig wees aan Islamitiese Wet, gebaseer op die Koran. Dubai is die uitsondering op hierdie reël as gevolg van die Dubai International Financial Centre, wat sy eie onafhanklike, internasionaal gereguleerde reguleerder en geregtelike stelsel en gemenereg raamwerk het. In hierdie jurisdiksies sal jou testament wat aan Shari’ah voldoen, wat sal spesifiseer watter denkrigting jy as ‘n Moslem volg, verseker dat wanneer die tyd aanbreek dat jou landgoed geadministreer word, dit volgens jou godsdienstige oortuigings geadministreer word.

‘n Testament kan aangepas word vir die behoeftes van elke individu. Niks hiervan behoort intimiderend te wees nie, ons sal jou wense en boedelbehoeftes assesseer en jou adviseer oor die beste roete om te volg!

Het jy vrae oor spesifieke behoeftes?

Bespreek jou gratis konsultasie.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.