fbpx

REEKS: Wat doen Eksekuteurs? Dekking van fooie by afsterwe

Dekking van fooie by afsterwe

Afsterwe is nooit maklik vir die wat agterbly nie, maar jy kan die bykomende las op jou geliefdes verlig deur onverwagte koste uit te skakel en te verseker dat jou nalatenskap voortbestaan.

Die werklike koste van afsterwe

Afgesien van die hartseer van ’n afsterwe gaan dit gepaard met bykomende laste in die vorm van regskoste en uitgawes wat jou geliefdes moet aangaan. Begrip van hierdie regskoste en uitgawes help jou om voorsiening daarvoor te maak en te verseker dat hierdie koste gedek is en die las op jou geliefdes verlig word.

Met ons baanbreker Legacy Protection Plan™ kan jy al jou regsfooie dek, asook ander uitgawes wat met afsterwe gepaard gaan, sonder dat dit jou geliefdes ‘n sent uit die sak jaag.

‘n Paar voorbeelde van hierdie fooi sluit in:

Eksekuteursfooie: Dit is die standaardkoste in die bedryf wat die eksekuteur of betrokke professionele persoon hef om jou boedel te beredder. Hoogstens 3,5% BTW sal op jou boedel gehef word.

Transportbesorgersfooi: Dit is die vergoeding wat die transportprokureur sal vra wanneer eiendom oorgedra moet word.

Fooie vir ‘n testamentêre trust: Dit is die bedrag wat die trustees vra om ‘n trust te skep indien jy so ‘n trust in jou testament gespesifiseer het. Dit is normaalweg ‘n veilige plek om die geld wat jy aan jou kinders bemaak het, te bere.

Meester van die Hoë Hof se fooie: Dit is die fooi wat aan die Meester van die Hoë Hof betaal word vir die uitoefening van sy rol in die administrasie van jou boedel.

Korrespondensiefooie: Fooie wat verband hou met korrespondensie met die Meester van die Hoë Hof.

Munisipaleheffingsertifikaat: Een van die vereistes vir die oordrag van eiendom is die verkryging van ‘n uitklaringsertifikaat, wat óf by die stadsraad óf die munisipaliteit beskikbaar is. Dit dien as bewys dat alle verskuldigde bedrae betaal is. Dit sal slegs uitgereik word as die tariewe en belastings vooruit betaal is. Soms moet daar selfs 6 maande vooruit betaal word.

Advertensiekoste: Twee advertensies moet in ‘n plaaslike koerant en in die Staatskoerant geplaas word.

Erfenisbelasting: Nie net moet alle uitstaande belasting uit die boedel betaal word voordat dit afgehandel kan word nie, maar die eksekuteur sal ook moet besluit of kapitaalwins- of boedelbelasting betaal moet word.

Deurlopende korttermynrekeninge: Rekeninge soos mediesefondsbydraes, skoolgeld, motorversekering, water, ligte en so voorts moet nog steeds betaal word, al is die bankrekeninge gevries.

Ander onmiddellike uitgawes: Uitgawes in verband met begrafnisreëlings, soos spyseniering, reiskoste en ander uitgawes. Hierdie kostes vreet aan die erfenis wat jy beoog om na te laat.

Ons het oor die jare gesien hoe troumaties die boedeladministrasieproses kan wees vir gesinne wat nie effektief voorsiening gemaak het vir die finansiële koste van afsterwe nie, wat tot enorme vertragings en dikwels die finansiële ondergang van die boedel gelei het.

Ons het al die regs-, professionele en versekeringskundigheid onder een dak en kan ’n boedel vinnig en doeltreffend beredder, sonder enige vertragings en moeisame prosesse.

Talle mense sit nie betyds fondse opsy vir die regskoste en uitgawes wat met die bereddering van ’n boedel gepaard gaan nie, en dit word ’n las vir die agtergeblewenes. Die Legacy Protection Plan™ verlig hierdie las met spesifieke voorsiening vir al die koste van afsterwe.

Moenie jou gesin met hierdie las opsaal nie. Beskerm jou erflating. Kliek hier en kry nou dekking.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.