fbpx

Eenvoudige en ingewikkelde testamente

Daar is ‘n algemene wanopvatting dat slegs ryk mense of mense met ‘n klomp bates ‘n Testament nodig het. Die werklikheid kan nie verder van die waarheid wees nie.

As jy ’n volwassene in Suid-Afrika is met enige bates en afhanklikes sal die opstel van ‘n testament die verantwoordelike ding wees om te doen. Dit verlig enorme komplikasies en vertragings in die administrasie van jou boedel indien jy sou sterf. Of jou lewe eenvoudig is met net ‘n huis, ‘n motor en dalk kinders, of as jy ‘n besigheidseienaar is, met talle eiendomme en beleggings, buitelandse bates en ingewikkelde Truststrukture – ons het die kundigheid om jou by te staan!

'n Testament kan aangepas word vir die behoeftes van elke individu

Eenvoudige testamente

Selfs met mense wat 'n basiese testament benodig, is dit raadsaam om 'n professionele persoon te laat help om jou testament op te stel, om advies te gee oor beste praktyk en waarna om op te let.

Met minderjarige kinders is dit byvoorbeeld raadsaam om voorsiening te maak dat hulle hul erfporsie deur middel van 'n testamentêre truststruktuur kan ontvang. As jy dit nie doen nie, kan dit daartoe lei dat hul erfporsie na hul voog of die Staatsvoogdefonds oorgedra word.

Ons help duisende mense elke maand om hul testamente vinnig en doeltreffend in plek te kry en help om hul nalatenskappe te beveilig.

Eksekuteurs help kliënte met baie basiese boedels tot by kliënte met ‘n netto waarde wat honderde miljoene rande beloop.

As jy met een van ons konsultante in kontak wil kom om jou komplimentêre testament op te stel, klik hier om jou inligting in te dien en een van ons besprekingsagente sal jou kontak.

Ingewikkelde testamente

Mense met meer ingewikkelde boedels, talle bates en beleggings en potensieel buitelandse belange sal verskeie faktore in ag moet neem wanneer hulle hul testament opstel. Belasting, oordrag van bates en buitelandse administrasie van hul boedel met ‘n klomp belanghebbendes vereis 'n diepgaande tegniese begrip van boedeladministrasie en belastingwetgewing.

Enige foute in die boedelbeplanningsproses kan baie ernstige implikasies vir jou begunstigdes hê en jou nalatenskap in gevaar stel. Faktore om te oorweeg sluit in:

  • Egskeidingsbesluit met 'n voormalige gade en/of kind onderhoud
  • Stiefkinders of ander individue aan wie jy finansiële bystand verleen
  • Veelvuldige eiendomme
  • Spesiale bemakings
  • Bestaande Trusts
  • Besigheidseienaarskap en sakebelange, en die onderskeie vennootskapsooreenkomste en besigheidsopvolgbeplanning
  • Buitelandse bates
  • Vorige erfporsies

Watter inligting is in 'n testament ingesluit?

Wie jou begunstigdes is: jou testament bepaal wie by jou boedel sal baat en watter gedeelte van jou boedel jy aan hulle bemaak (gee)

Of ‘n Testamentêre Trust geskep moet word vir begunstigdes wat minderjarig kan wees ten tyde van jou dood

Wie die Trustees moet wees as jy wel vereis dat ‘n Trust op die been gebring moet word

Wie die voogde van jou minderjarige kinders behoort te wees

Wie die eksekuteur van jou boedel moet wees

Jou laaste wense, soos of jy begrawe wil word, ‘n orgaanskenker wil wees, ens.

Vyf nagevolge as jy NIE ’n testament het nie

Jy verpas die geleentheid om te besluit wie wat erf, en die Suid-Afrikaanse reg besluit hoe jou boedel verdeel gaan word.

Jou gade loop die gevaar om niks te erf as julle nie getroud was nie of as jou testament nie ná ’n vorige huwelik opgedateer is nie.

Jou kinders se erfporsies beland dalk in een van die regering se fondse of in die hande van ’n aangestelde voog eerder as in ’n trust wat sal toesien dat jou wense vir jou kinders uitgevoer word.

Daar ontstaan dikwels twis onder erfgename as jou boedel en laaste wense nie duidelik in ’n testament vasgelê is nie.

Dit kan jare duur voordat ’n boedel afgehandel is – sonder ’n testament waarin ’n professionele eksekuteur aangestel is, is die proses eintlik in die regering se hande.

Moets en moenies wanneer jy jou testament opstel

Moets

Om dubbelsinnigheid te vermy, spesifiseer duidelik wie jou Begunstigdes is en wat elkeen van hulle sal erf.

Verskaf die volle name van jou Begunstigdes en definieer jou verhouding, om verwarring te voorkom.

Raadpleeg iemand wat die Wet op Testamente en ander relevante wetgewing verstaan, om te verseker dat jy nie die wet oortree nie.

Stel aparte testamente vir jouself en vir jou gade op. Dit kan vertragings in die boedeladministrasieproses uitskakel indien jy en jou gade gelyktydig of binne ‘n kort tydperk van mekaar sou sterf.

Moenie s'n nie

MOENIE uit die graf probeer regeer nie – wat beteken dat die Begunstigde aan ‘n spesifieke vereiste sal moet voldoen om hul erfenis te ontvang. ‘n Voorbeeld is as jy wil hê jou dogter moet met ‘n spesifieke man of vrou trou voordat sy jou boedel of ‘n gedeelte daarvan mag ontvang

MOENIE bemakings aan jou troeteldiere oorlaat nie. Troeteldiere word volgens wet as eiendom geklassifiseer en mag dus nie eiendom ontvang nie. Wat jy kan doen, is om ‘n trust te stig om die bepalings van jou troeteldier se behuising en versorging te spesifiseer.

MOENIE probeer om elke enkele bate wat jy besit te lys en te veel begunstigdes te nomineer nie, maar spesifiseer eerder net een of twee belangrike items soos familie-erfstukke of spesifieke juweliersware as jy dit nodig voel. ’n Te ingewikkelde testament kan vertragings en gesinskonflik veroorsaak.

Likiditeit in jou boedel

Ongeag hoe eenvoudig of ingewikkeld jou boedel mag wees, moet jy verseker dat daar voldoende likiditeit of beskikbare kontant binne jou boedel is om die volgende kostes te dek:

1
Die oordrag van eiendom aan jou erfgename, of om die vereiste tariewe en belasting te betaal
2
Eksekuteursfooie
3
Trusteefooie
4
Skuld en ander laste

Ons unieke Legacy Protection Plan™ verseker dat jy alle regs- en administratiewe koste kan dek, wat die finansiële las op jou boedel en begunstigdes verlig. Ons geïntegreerde MyCover™-plan kan ook ingesluit word om te verseker dat jy voorsiening gemaak het vir skuld en deurlopende lewenskoste vir jou gesin.

Wil jy meer leer oor die Legacy Protection Plan™?

Ons verskaf ook lewensdekking!

Getuigskrifte van kliënte

Het jy geweet?
Amper 75% van alle Suid-Afrikaners sterf sonder ’n geldige testament – wat rampspoedige gevolge vir hul gesinne en familielede kan hê.
Het jy geweet?
Om jou testament op te stel hoef nie ’n moeilike of ingewikkelde proses te wees nie ons konsultante ontmoet jou waar en wanneer dit jou pas. Vir jou gerief het ons ook aanlyn konsultante beskikbaar.
Het jy geweet?
Die meeste mense beplan nie of dink selfs nie daaraan om voorsiening te maak vir regskoste, soos eksekuteursfooie, wat met afsterwe gepaard gaan nie. Onvoldoende beplanning kan jou boedel finansieel verlam en jou beoogde nalatenskap wegvreet.
Het jy geweet?
Die bereddering van ’n boedel kan maande of selfs jare neem. Eksekuteurs spog met ’n gemiddelde boedelafhandeling van 6 tot 9 maande – minder as die helfte van die gemiddelde tyd in ons bedryf.
Het jy geweet?
Wanneer jy sterf, word jou bankrekening gevries, wat dit vir jou gesin moeilik maak om transaksies te verrig. Eksekuteurs se Immediate Liquidity TM sorg dat daar onmiddelik kontant vir jou gesin beskikbaar is vir goed soos doodskoste, reis, begrafnis en dies meer.
Het jy geweet?
Die meeste mense neem aan dat lewensversekering, of die boedel, hul maandelikse lewenskoste (soos munisipale en ander rekeninge, huur, kruideniersware, ens.) sal dek wanneer hulle sterf. Maar polisuitbetalings word dikwels vertraag, en die boedel kan nie verdeel word voordat hy afgehandel is nie – wat die gesin se kontantvloei belemmer. Eksekuteurs se Estates Overheads Protector™ help om hierdie noodsaaklike uitgawes te dek.
Het jy geweet?
Jou testament is nie geldig as dit nie korrek onderteken en twee onafhanklike partye dit mede-onderteken het nie. ’n Ongeldige testament is dieselfde as geen testament.
Het jy geweet?
’n Getuie van ’n testament kan nie ‘n begunstigde van die testament wees nie. As jou gade dus jou testament as getuie geteken het, kan dit deur die hof as ongeldig verwerp word.
Previous slide
Next slide

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.