fbpx

Hoe om ‘n eksekuteur vir jou boedel te kies

eksekuteur

Die keuse en benoeming van ‘n eksekuteur vir jou boedel in jou testament is ‘n belangrike besluit omdat daardie persoon verantwoordelik sal wees vir die uitvoering van die wense in jou testament. Dit sluit in die vereffening van skuld, die betaling van belasting en die verspreiding van jou bates aan jou begunstigdes.

Wanneer bepaal word wie ‘n geskikte eksekuteur van jou testament kan wees, help dit om die hoofpligte van ‘n eksekuteur in gedagte te hou en om te verseker dat hulle hierdie pligte kan uitvoer.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat, indien die persoon wat jy genomineer het nie ‘n professionele eksekuteur (d.w.s. ‘n rekenmeester, prokureur of trustmaatskappy) is nie, hulle nie toegelaat sal word om as sodanig op te tree sonder die ondersteuning van ‘n professionele eksekuteur nie.

Die hoofpligte van ‘n eksekuteur van ‘n bestorwe boedel is:

  • Om die oorledene se bates te bestuur, beskerm en die oordrag van hierdie bates volgens die testament te hanteer.
  • Uitvoering van al die wetlike vereistes.
  • Betaal alle skuld en administrasie uitgawes uit die boedel.
  • Verseker dat die finale inkomstebelastingopgawes ingedien word en dat alle belastings hanteer word.
  • Verspreiding van die bates in die boedel.

Om te verseker dat hierdie pligte doeltreffend uitgevoer word, moet jy die volgende eienskappe soek by die persoon wat jy as eksekuteur benoem.

Die eienskappe van ‘n goeie eksekuteur is:

Betroubaarheid

Een van die belangrikste eienskappe om by ‘n eksekuteur te soek, is natuurlik betroubaarheid. Hierdie persoon sal toegang tot jou bates hê en sal verantwoordelik wees om seker te maak dat jou wense uitgevoer word. Jy moet iemand kies wat eerlik en bekend is vir hul integriteit.

Beskikbaarheid

Jou eksekuteur sal beskikbaar moet wees om die pligte van die pos uit te voer, wat kommunikasie met prokureurs, rekenmeesters en ander professionele persone insluit, asook om na die Meester van die Hooggeregshof te gaan om met die Meester se personeel te kommunikeer indien nodig. Jy moet iemand kies wat die tyd en beskikbaarheid het om hierdie verantwoordelikhede te hanteer.

Finansiële kennis

Jou eksekuteur sal onder andere verantwoordelik wees om jou bates te bestuur, skuld af te betaal, ‘n volle likwidasie- en distribusierekening by die Meester aan te teken en te verseker dat jou begunstigdes hul erfporsie ontvang. Dit is belangrik om iemand te kies wat finansiële kennis en ervaring het, of wat bereid is om saam met professionele persone te werk wat hulle op hierdie gebiede kan bystaan.

Kommunikasie vaardighede

Jou eksekuteur sal met jou begunstigdes moet kommunikeer om die bepalings van jou testament te verduidelik en enige vrae wat hulle mag hê te beantwoord. Hulle moet dalk ook met krediteure of ander partye kommunikeer wat ‘n belang in jou boedel het. Kies iemand wat sterk kommunikasievaardighede het en in staat is om komplekse regs- en finansiële aangeleenthede op ‘n duidelike en bondige wyse te verduidelik.

Gesinsdinamika

Wanneer jy ‘n eksekuteur kies, is dit belangrik om jou gesinsdinamika in ag te neem. As jy ‘n groot gesin met veelvuldige begunstigdes het, kan die keuse van ‘n familielid as jou eksekuteur lei tot botsing van belange of vermeende begunstiging. In sommige gevalle kan dit die beste wees om ‘n neutrale derde party te kies, soos ‘n prokureur, finansiële adviseur of professionele instelling om as jou eksekuteur te dien.

Ouderdom en gesondheid

Jou eksekuteur moet iemand wees wat jou waarskynlik sal oorleef en wat die pligte van die pos sal kan uitvoer. Dit is belangrik om iemand te kies wat in goeie gesondheid is en wat waarskynlik nie voor jou te sterwe of ongeskik sal raak nie.

Hoekom moet Eksekuteurs vir boedels en testamente ‘n voorkeur-eksekuteur van jou testament wees?

Die antwoord is kort en kragtig. Ons merk al die blokkies hierbo genoem, met betrekking tot betroubaarheid, beskikbaarheid, finansiële kennis, kommunikasievaardighede, gesinsdinamika, ouderdom en gesondheid. Ons het ook toegewyde boedelpraktisyns landwyd, wat verseker dat jou boedel in veilige hande is en professioneel en doeltreffend afgehandel sal word.

Gesels vandag nog met ‘n spesialis oor jou testament en boedel, kliek hier.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.