fbpx

Kontakvorm-vrywaring

Eksekuteurs is ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en is daartoe verbind om aan die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (“die Wet”) te voldoen. Die Wet vereis dat ons onsself op ‘n verantwoordelike en wettige wyse moet gedra wanneer ons jou persoonlike inligting versamel, verwerk en berg (“verwerking”), wat ons as die verantwoordelike party verplig om jou persoonlike inligting te beskerm.

  1. Ons sal persoonlike inligting slegs op ‘n wettige en redelike wyse verwerk, wat nie inbreuk maak op jou regte nie. Ons sal te alle tye by jou grondwetlike reg op privaatheid en die beskerming van jou persoonlike inligting hou en stappe doen om te verseker dat jou persoonlike inligting wat ingesamel word akkuraat is.
  2. Ons sal persoonlike inligting slegs verwerk, gegewe die doel waarvoor dit verwerk word, wat voldoende, relevant en nie buitensporig is nie. Ons verwerk jou persoonlike inligting wat betrekking het op jou behoeftes vir Boedelbeplanningsdoeleindes. Volledige besonderhede van die wyse waarop ons persoonlike inligting verwerk, word meer volledig uiteengesit in ons Privaatheidskennisgewing op ons webwerf.
  3. Eksekuteurs kan jou persoonlike inligting aan filiale, gesamentlike ondernemingsmaatskappye en/of ‘n goedgekeurde produk- of derdeparty-produkverskaffer bekend maak wie se dienste vir die verskaffing van sekere produkte en/of dienste gebruik word. Eksekuteurs kan ook inligting openbaar waar ons ‘n plig of reg het ingevolge wetgewing, of dit nodig geag word om die regte van Eksekuteurs te beskerm.
 

Deur ons kontakvorm te voltooi, bevestig jy dat jy bewus is en instem in dat ons per telefoon, e-pos of op ‘n elektronies wyse met jou mag kommunikeer om ons produkte en dienste ten opsigte van testamente en boedelbeplanningsbehoeftes aan te bied en te verskaf.

Vir meer inligting oor hoe ons jou persoonlike inligting beskerm, verwerk of berg, kan jy ons privaatheidskennisgewings op www.eksekuteurs.co.za sien.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.