fbpx

Wat is die koste van sterf?

As jy nie ‘n Legacy Protection Plan™ van Capital Legacy het nie, sal jou gesin sommige van die volgende fooie moet betaal wanneer jy te sterwe kom:

Eksekuteursfooie

Dit is die standaardkoste in die bedryf wat die eksekuteur of betrokke professionele persoon hef om jou boedel te beredder. Hoogstens 3,5% BTW sal op jou boedel gehef word. ’n Boedel van R3 miljoen sal R127 750 moet betaal.

Transportbesorgersfooie

Dit is die vergoeding wat die transportprokureur sal vra wanneer eiendom oorgedra moet word. Voorbeeld: Die oordrag van ’n woning wat R1 850 000 werd is en na ’n begunstigde oorgedra word, sal die boedel R30 544 kos.

Fooie vir testamentêre trust

Dit is die bedrag wat die trustees vra om die trust wat jy deur middel van jou testament geskep het – normaalweg om na die geld om te sien wat jy aan jou kinders bemaak het – te beredder. Gemiddeld kos dit 1,15% van die netto waarde om die trust te skep, en 1,6% per jaar om dit deurlopend te administreer. Voorbeeld: Die totale koste met bates van R1,5 miljoen oor 15 jaar is R377 250.

Meester van die Hoë Hof se fooie

Dit is die fooi wat aan die Meester van die Hoë Hof betaal word vir die uitoefening van sy rol in die administrasie van jou boedel.

Korrespondensiefooie

Fooie wat verband hou met korrespondensie met die Meester van die Hoë Hof.

Munisipaleheffingsertifikate

Een van die vereistes vir die oordrag van eiendom is die verkryging, van die stadsraad of munisipaliteit, van ’n uitklaringsertifikaat (dat alle verskuldigde bedrae betaal is). Dit sal slegs uitgereik word as die tariewe en belastings vooruit betaal is. Soms moet daar selfs 6 maande vooruit betaal word.

Advertensiekoste

Twee advertensies moet in ’n plaaslike koerant en in die Staatskoerant geplaas word. Die koste kan tussen R1 000 en R1 500 bedra, na gelang van die koerant wat gekies word.

Erfenisbelasting

Nie net moet alle uitstaande belastings uit die boedel betaal word voordat dit afgehandel kan word nie, maar die eksekuteur sal ook moet besluit of kapitaalwins- of boedelbelasting betaal moet word.

Deurlopende korttermynrekeninge

Rekeninge soos mediesefondsbydraes, skoolgeld, motorversekering, water, ligte, ens. moet nog steeds betaal word, al is die bankrekeninge bevries.

Ander onmiddellike uitgawes

Uitgawes in verband met begrafnisreëlings, soos spyseniering, reiskoste en ander uitgawes. Hierdie koste vreet aan die erfenis wat jy beoog om na te laat. Moenie jou gesin daarmee opsaal nie.

Beskerm jou erflating. Kry nóú dekking.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.