fbpx

Privaatheidskennisgewing

1. Inleiding

1.1 Capital Legacy Solutions (Pty) Ltd, Capital Legacy Fiduciary Services (Pty) Ltd en Capital Legacy Board of Executors and Trust Company (Pty) Ltd geleë op 1ste vloer, Roland Garros, The Campus, Sloanestraat 57, Bryanston 2191 (“Capital) Legacy”) respekteer en erken die belangrikheid daarvan om jou persoonlike inligting te beskerm.

Capital Legacy Solutions (Pty) Ltd respekteer en erken die belangrikheid daarvan om jou persoonlike inligting te beskerm.

1.2 Hierdie privaatheidskennisgewing sit uiteen hoe Eksekuteurs jou persoonlike inligting sal verwerk en is ook van toepassing tot Eksekuteurs se webblad.

2. Watter persoonlike inligting ons insamel

2.1 Gebruikersinligting

2.1.1 Eksekuteurs versamel die inligting wat jy vrywillig indien, insluitend die volgende:

Persoonlike inligting – jou volle name, rookstatus, hoogste opleiding, identiteitsnommer, maandelikse inkomste, e-posadres, telefoonnommer, selfoonnommer, testamenttaal;

 • Verspreiding van jou boedel – spesiale bemakings en oorskot;
 • Laaste wense (opsioneel);
 • Registrasie van orgaanskenker (opsioneel);
 • Nominasies vir Eksekuteurs, Trustees en Voogde;
 • Testamentêre opstelnotas (opsioneel);
 • Nominasie van begunstigdes, insluitend kinders se besonderhede (indien van toepassing);
 • Tussenganger en vervulling voorkeure;
 • Mediese en gesondheidsinligting (waar van toepassing);
 • Bankbesonderhede;
 • Bate- en laswaardes wat die totale waarde van jou boedel uitmaak;
 

Enige ander inligting wat deur Eksekuteurs, verskaffers, versekeraars of derde partye vereis word om aan jou ‘n akkurate ontleding vir Boedelbeplanning te verskaf, ‘n Legacy Blueprint™-beplanner te produseer, en ‘n polis uit te reik of ‘n eis te verwerk.

2.1.2 Ons kan inligting insamel wat jy indien wanneer jy kliëntediens kontak of terugvoer gee.

2.2 Inligting uit ander bronne.

Dit kan insluit:

 • gebruikers wat jou inligting verskaf in verband met verwysingsprogramme;
 • gebruikers wat dienste vir jou of namens jou versoek;
 • bronne beskikbaar aan die publiek;
 • bemarkingsdiensverskaffers.

3. Hoe Eksekuteurs jou persoonlike inligting gebruik.

3.1 Die verskaffing van dienste en kenmerke

3.1.1 Jou inligting sal slegs gebruik word vir die doeleindes waarvoor dit bedoel is. Dit kan insluit:

 • die opstel van ‘n Testament, kodisil, of enige wysigings daaraan;
 • die bepaling van die behoefte wat in die beste belang van die plan-houer is en die voorstel van ‘n produk of diens;
 • die uitreiking van ‘n plan of die verskaffing van ‘n produk of diens en in die algemeen die uitvoering van die transaksie wat versoek word;
 • bestuur en diens van jou plan;
 • verwerk jou versoeke of instruksies;
 • Onderskrywing;
 • assessering en verwerking van eise;
 • eise geskiedenis en verslagdoening;
 • opsporing van bedrog, misdaad, geldwassery of ander wanpraktyke;
 • mark- of planhouernavorsing te doen en te verseker dat die produk en dienste relevant bly;
 • ouditering en rekordhouding;
 • regsprosedures; en
 • voldoening aan wetlike en regulatoriese vereistes.

3.2 Veiligheid en sekuriteit

Ons kan jou data gebruik om die sekuriteit van ons dienste te help handhaaf.

3.3 Kliëntediens

Eksekuteurs gebruik die inligting wat ons insamel om jou te help wanneer jy kliëntediens kontak, insluitend om:

 • jou bekommernisse te ondersoek en aan te spreek;
 • die bestuur en diens van jou plan;
 • om ons reaksie te monitor en verbeter.

3.4 Kommunikasie vanaf Eksekuteurs

3.4.1 Eksekuteurs kan inligting gebruik om met jou te kommunikeer rakende bemarkingsmateriaal.

3.4.2 Eksekuteurs kan ook die inligting gebruik om relevante advertensies en inhoud oor ons dienste aan jou te bevorder en voorsien.

4. Hoe ons persoonlike inligting insamel

2. Watter persoonlike inligting ons insamel

4.1 Ons kan jou persoonlike inligting op ‘n verskeidenheid maniere insamel wanneer jy met ons kommunikeer, insluitend:

 • ‘n voltooide aansoekvorm wat deur jou voltooi en onderteken word vir verwerking;
 • wanneer jy met ons in gesprek tree om ons produkte of dienste aan te vra;
 • wanneer ons op jou navrae en versoeke reageer;
 • as gevolg van kommunikasie tussen jou en finansiële adviseurs of verteenwoordigers;
 • wanneer ons terugvoer van jou kry oor ons dienste; en
 • wanneer jy van ons webwerwe gebruikmaak.
 

4.2 Ons kan ook jou persoonlike inligting van derdeparty-bronne en derde partye insamel, insluitend openbare databasisse, sakevennote met wie ons mede-handelsmerkdienste aanbied of by wie ons betrokke raak met gesamentlike bemarkingsaktiwiteite, en derde partye wat lysverbetering of soortgelyke dienste verskaf, soos deur toepaslike wetgewing toegelaat word.

5. Regsgronde vir verwerking

5.1 Uit hoofde van jou verbintenis met Eksekuteurs, erken jy dat Eksekuteurs die reg sal hê om persoonlike inligting te verwerk wat deur jou of ‘n ander party aan Eksekuteurs verskaf is, om sodoende Eksekuteurs in staat te stel om sy wetlike en kontraktuele verpligtinge na te kom.

5.2 Persoonlike inligting kan ook gebruik word op grond van die wettige belange wat deur Eksekuteurs of sy affiliasies nagestreef word, behalwe waar sodanige belange deur jou belange of fundamentele regte en vryhede wat die beskerming van jou persoonlike inligting vereis oorheers word.

5.3 In die geval dat jy weier om Eksekuteurs toe te laat om jou persoonlike inligting te gebruik op die wyse wat in hierdie privaatheidskennisgewing beskryf word, sal Eksekuteurs nie in ‘n posisie wees om jou die gebruik van sy dienste aan te bied nie.

6. Oordragte na Derde Partye

Eksekuteurs kan dalk die inligting wat ons insamel met die volgende deel:

6.1 Eksekuteurs se filiale en affiliasies

Ons deel inligting met ons filiale en affiliasies om te help om ons dienste te verskaf of dataverwerking namens ons uit te voer.

6.2 Eksekuteurs diensverskaffers en sakevennote

Eksekuteurs kan inligting aan sy verkopers, konsultante, bemarkingsvennote, navorsingsfirmas en ander diensverskaffers of sakevennote verskaf. Dit kan byvoorbeeld insluit:

 • betalingsverwerkers en fasiliteerders;
 • wolkbergingverskaffers;
 • bemarkingsvennote en bemarkingsplatformverskaffers;
 • data-analise verskaffers;
 • navorsingsvennote;
 • verskaffers wat Eksekuteurs bystaan om die veiligheid en sekuriteit van sy besigheidsaktiwiteite te verbeter;
 • konsultante, prokureurs, rekenmeesters en ander professionele diensverskaffers; en
 • versekering en finansieringsvennote.
 

6.3 Ander entiteite vir regsredes of in die geval van ‘n dispuut

Eksekuteurs kan jou inligting deel as ons glo dat dit deur toepaslike wet, regulasie, bedryfsooreenkoms, regsproses of regeringsversoek vereis word, of waar die openbaarmaking andersins gepas is weens veiligheid of soortgelyke bekommernisse.

6.4 Met jou toestemming

Eksekuteurs kan jou inligting op ‘n ander wyse deel soos beskryf in hierdie kennisgewing, as ons jou in kennis stel en jy toestemming gee.

7. Oorgrens-data-oordragte

Jou data kan onderhewig wees aan oorgrens data-oordragte. Wanneer oorgrensoordragte van persoonlike inligting gedoen word, sal Eksekuteurs verseker dat die derdeparty-verwerker (operateur) onderhewig aan ‘n wet, bindende korporatiewe reëls of bindende ooreenkoms is wat ‘n voldoende vlak van beskerming bied vir die wettige verwerking van jou persoonlike inligting en sluit bepalings, met betrekking tot die verdere oordrag van persoonlike inligting van die ontvanger na derde partye wat in ‘n vreemde land is, in. Waar van toepassing, sal Eksekuteurs kontraktueel daartoe verbind wees om geskikte tegniese en organisatoriese maatreëls te gebruik om jou persoonlike inligting te beskerm soos vereis deur die toepaslike wetgewing (hierna verwys as “Verskaffersdataverwerkingsooreenkomste”), sowel as ander geskikte voorsorgmaatreëls wat deur databeskermingswette erken word.

8. Retensie

8.1 Eksekuteurs vereis toegang tot planhouers se inligting om ons produkte en dienste te verskaf. Ons behou en bewaar sulke inligting so lank as wat jy jou Eksekuteurs-plan handhaaf of jou testament en enige kodisille by ons laat lê.

8.2 Sodra inligting nie meer nodig is om Eksekuteurs-dienste te verskaf, kliëntediens moontlik te maak, die gebruikerservaring te verbeter of vir ander operasionele doeleindes nie, neem Eksekuteurs stappe om die toegang tot / die gebruik van sodanige inligting vir enige ander doel as die nakoming van hierdie vereistes of vir doeleindes van veiligheid, sekuriteit en bedrogvoorkoming en opsporing te voorkom.

8.3 Eksekuteurs kan ook sekere inligting behou, indien nodig, vir sy wettige besigheidsbelange, soos bedrogvoorkoming en die verbetering van planhouers se veiligheid en sekuriteit.

9. Die sekuriteit van jou persoonlike inligting

9.1 Eksekuteurs is daartoe verbind om jou persoonlike inligting teen misbruik, verlies, ongemagtigde toegang, wysiging of openbaarmaking te beskerm deur ‘n kombinasie van fisiese, administratiewe en tegniese voorsorgmaatreëls te gebruik en kontraktueel te vereis dat derde partye aan wie ons jou persoonlike inligting bekend maak dieselfde doen.

9.2 Terwyl Eksekuteurs alles moontlik doen om sy webblaaie te beveilig, moet jy daarop let dat die internet nie heeltemal veilig is nie; dus wanneer jy persoonlike inligting aanlyn indien of plaas, moet jy bewus wees dat Eksekuteurs nie die sekuriteit van enige persoonlike inligting wat jy aanlyn indien of plaas, kan waarborg nie.

10. Webblad

10.1 Deur die Eksekuteurs-webblad te gebruik, aanvaar jy dat jou persoonlike inligting aan Eksekuteurs-werknemers, verskaffers en bemarkingsagente bekend gemaak kan word. Hulle hier hierdie nodig om produkte en dienste wat op die Eksekuteurs-webblad aangebied word, aan te bied, te evalueer en te verbeter.

10.2 Eksekuteurs maak gebruik van web-“cookies” op sy webwerf wat nodig is vir sekere kenmerke om doeltreffend te werk. Ons beveel aan dat jy koekies toelaat om die volle funksionaliteit van ons webblad te geniet, maar jy kan die instellings en opsies op jou blaaier aanpas om “cookies” te deaktiveer of te aktiveer of besoek www.aboutcookies.org vir gedetailleerde inligting oor die bestuur van koekies op verskeie webblaaie.

11. Direkte bemarking

 1. 1 Met jou as ons kliënt, word ons toegelaat om bemarkingsmateriaal aan jou te stuur.

11.2 Jy kan enige tyd weier om verdere bemarkingsmateriaal van ons af te ontvang en jou kommunikasievoorkeure te bestuur deur:

11.2.1 die uittekeninstruksies te volg wat in elke bemarkings-e-pos of SMS-teksboodskap van ons ingesluit is; of

11.2.2 ‘n e-pos te stuur aan lifeinfo@capitallegacy.co.za, insluitend jou besonderhede en ‘n beskrywing van die bemarkingsmateriaal wat jy nie meer van ons wil ontvang nie. Ons sal aan jou versoek voldoen so gou as wat op ‘n redelikerwyse prakties moontlik is.

11.3 As jy weier om bemarkingsverwante kommunikasie van ons af te ontvang, kan ons steeds vir jou administratiewe boodskappe stuur as deel van jou deurlopende gebruik van ons webblad, oplossings, produkte of dienste.

11.4 Ons verskaf nie jou persoonlike inligting aan nie-geaffilieerde derde partye vir direkte bemarkingsdoeleindes nie, asook die verkoop, verhuur, verspreiding jou persoonlike inligting vir kommersieel doeleindes aan enige derde party nie.

12. Sosiale media

Ons werk en kommunikeer deur ons onderskeie kanale, blaaie en rekeninge op sommige sosiale media-webblaaie om ons gebruikers / kliënte in te lig, te help en om sodoende met ons in gesprek te tree. Ons monitor en verwerk opmerkings en plasings wat oor ons op hierdie kanale gemaak word sodat ons ons dienste kan verbeter. Die algemene publiek kan enige inligting wat op hierdie webblaaie geplaas word, verkry en lees. Ons is nie verantwoordelik vir enige inligting wat op daardie webblaaie geplaas word nie, behalwe die inligting wat deur ons aangewese amptenare geplaas is. Ons onderskryf nie die sosiale media-webblaaie self nie, of enige inligting wat daarop geplaas is deur derde partye of ander gebruikers nie. Wanneer jy deur middel van sosiale media met ons in gesprek tree, kan jou persoonlike inligting deur die webwerf-eienaar verwerk word; hierdie verwerking vind buite ons beheer plaas en kan self in ‘n land buite Suid-Afrika plaasvind wat verskillende privaatheidsregulasies het. Ons dateer gereeld ons sosiale media-rekeninge op en monitor hulle en verwelkom terugvoer en idees wat deur hierdie kanale aan ons gestuur word. Ons probeer om by gesprekke aan te sluit waar moontlik, maar kan nie waarborg dat ons alle boodskappe wat na amptelike Eksekuteurs sosiale media-rekeninge gestuur word, sal lees of daarop antwoord nie. Konsekwente terugvoer en nuttige voorstelle sal aan die relevante mense binne die maatskappy oorgedra word vir oorweging, maar ons kan nie waarborg dat enige terugvoer of voorstelle deur Eksekuteurs gebruik sal word nie.

13. Veranderinge aan ons Privaatheidskennisgewing

Ons kan hierdie Privaatheidskennisgewing enige tyd verander. Die mees opgedateerde weergawe sal altyd beskikbaar op www.eksekuteurs.co.za wees.

14. Jou regte

14.1 Op jou versoek sal ons jou toegang gee tot enige persoonlike inligting oor jou wat ons in ons besit mag hé. Jy kan ons ook enige tyd versoek om jou persoonlike inligting reg te stel. Jy kan ons kontak by lifeinfo@capitallegacy.co.za om toegang tot jou persoonlike inligting  te kry of die regstelling van jou persoonlike inligting te versoek. Jy kan ook enige tyd probeer om van enige van Eksekuteurs se intekeninglyste verwyder te word deur ons te kontak by lifeinfo@capitallegacy.co.za.

 

14.2 Indien jy enige besware oor die manier waarop Eksekuteurs jou persoonlike inligting hanteer, kan jy ‘n klag by Eksekuteurs indien deur ‘n e-pos te stuur na popi@capitallegacy.co.za. Indien jy ontevrede is met die manier waarop jou klagte hanteer is, kan jy ’n klag by die Suid-Afrikaanse Inligtingsreguleerder (IR@justice.gov.za) indien.

14.3 As jy steeds voel dat jou persoonlike inligting nie toepaslik volgens die wet hanteer word nie, kan jy die Suid-Afrikaanse Inligtingsreguleerder (inforeg@justice.gov.za) kontak en ‘n klag by hulle indien.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.