fbpx

September is testamente-maand – Is jou testament reg?

Testamente-maand

Die afgelope jaar het die wêreld ʼn ongekende spoed van ontwikkeling en verandering gesien, van kunsmatige intelligensie tot ʼn hibriede manier van werk. Hierdie ontwikkeling en die spoed waarteen dit gebeur, moet ook in gedagte gehou word met die beplanning van jou nalatenskap.

September is weer testamente-maand en ons by Eksekuteurs vir Boedels en Testamente wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ʼn belangrike gemeenskapsdoelwit te bereik. Ons doelwit is om soveel as moontlik Suid-Afrikaners te help om hul testamente in orde te kry, hetsy met die opstel van ʼn eerste testament of die aanpassing van ʼn bestaande testament met spesialis kennis.

Saam kan ons sekerheid tydens onsekerheid verseker.

Nasionale Testamente-week vind vanaf 11 tot 15 September plaas maar ons ag hierdie doelwit, om mense met hul testamente te help, belangrik genoeg om vir ʼn hele maand slegs hierop te fokus.  

Hoekom is dit só belangrik dat jou testament in orde moet wees?

Meer as 70% van Suid-Afrikaners sterf sonder ’n geldige testament. Het jy al gewonder wat sal gebeur as jy nie ʼn geldige testament het nie? Hier is die top ses gevolge:

 • Jou erfenis: Die boedel sal volgens Suid-Afrikaanse wetgewing verdeel word en nie volgens jou wens nie.
 • Jou huwelik: Die oorlewende gade kan met niks agtergelaat word.
 • Jou kinders: Jou kinders se erfporsie kan oorgedra word na die Staatsvoogdyfonds of aan die aangestelde voog gegee word.
 • Familietwis: Familietwis kom dikwels voor wanneer familielede nie leiding ontvang oor die verdeling van ’n boedel nie.
 • Vertragings: Sonder ’n testament is die regering in beheer van die proses, wat jare kan neem.
 • Voogdyskap: Die geleentheid om ’n voog vir minderjarige kinders te benoem word verbeur.

Ons maak die opstel van testamente maklik

Die meeste Suid-Afrikaners het nie ’n geldige testament in plek nie, bloot omdat hulle nie daarby uitkom nie. Ons werk hard om hierdie belangrike taak vir die kliënt so moeitevry as moontlik te maak hierdie testamente-maand.

 • Persoonlike konsultasie: ’n Konsultant ontmoet die kliënt, hetsy by die werk of by die huis, gedurende of ná kantoorure.
 • Ons stel die testament op: Binne 48 uur word die eerste konseptestament aan jou gestuur.
 • Ondertekende testament-invordering: Sodra die testament onderteken is, word dit gratis by jou afgehaal.

Wat maak Eksekuteurs vir Boedels en Testamente uniek?

Ons besef dat die gesprekke wat met die opstel van ʼn testament gepaard gaan soms ongemaklik kan wees. Daarom wil ons vir jou ʼn veilig tuiste skep waarbinne jy met gemoedsrus alles in jou moedertaal kan bespreek sodat ons saam aan die beste oplossing en plan kan werk.

 • Afrikaans: Met twee miljoen mense wat Afrikaans as moedertaal aandui, dien Eksekuteurs vir Boedels en Testamente ’n ongelooflike sterk en lojale marksegment met ’n unieke kultuur.
 • 126 boedelspesialiste: Ons boedeladministrasiespan sluit toegewyde boedelkonsultante in, wat maandeliks professionele en persoonlike dienste aan honderde kliënte se gesinne lewer.
 • LPP™ Legacy Protection PlanTM: Hierdie plan vrywaar kliënte van regskoste soos eksekuteurs-, testamentêre trust- en oordragsfooie, asook ander uitgawes wat ontstaan met afsterwe.

Die koste verbonde aan afsterwe

Die meeste mense beplan nie vir die onverwagte koste verbonde aan afsterwe nie. Dit kan eksekuteurs-, oordrags-, testamentêre trustfooie en ander koste insluit, wat tot kontanttekorte in die boedel kan lei.

Die Legacy Protection PlanTM dek al die fooie verbonde aan boedeladministrasie. Deur gebruik te maak van ons gevorderde metodologie kan ons nie net die testament opstel nie, maar ook – binne minute – bepaal wat die regskoste met afsterwe sal wees.

Kontak vandag nog jou finansiële adviseur.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.