fbpx

Reeks: Wat doen Eksekuteurs? Testamente

testament

Die beste manier om gereed te maak vir eendag is deur ‘n testament op te stel.

Met ‘n testament bied jy jou geliefdes ‘n voorsprong. Ons help om jou geliefdes se toekoms te verseker met effektiewe beplanning en kundige leiding elke stap van die pad.

Is ‘n testament werklik die moeite werd? Die antwoord is ‘n besliste ja!

Dit beveilig jou nalatenskap … en meer.

Sonder ’n testament word jou bates volgens die reëls van intestate erfopvolging verdeel, wat beteken dat jou boedel volgens ’n vasgestelde formule van die staat verdeel sal word.

’n Testament dien nie net as ’n regsdokument vir bateverspreiding nie – dit is ook ’n nuttige beplanningsinstrument om jou nalatenskap te beveilig. Oorweeg ook die volgende as jy nie ‘n geldige testament in plek het nie:

  • Jou lewensmaat kan met niks gelaat word as jy nie getroud is nie, of jou testament tydens ‘n vorige huwelik is nie op datum nie.
  • Jou kinders se erfporsie kan na die staat se voogdyfonds of die aangestelde voog oorgaan wat dit kan verkwis.
  • Familielede kan oor jou bates stry as jou finale wense nie duidelik in ‘n testament gedokumenteer is nie.
  • Jy verloor die geleentheid om te kies wie die voog van jou minderjarige kinders moet wees.

Ons by Eksekuteurs vir Boedels en Testamente werk hard daaraan om dit maklik te maak om jou testament op te stel. Dit alles in jou taal, Afrikaans.

Stap 1: Stuur vir ons jou besonderhede

Stuur jou besonderhede via ons kontakvorm, ons bel jou vir ’n afspraak op ’n tyd en plek wat vir jou gerieflik is. Alles in Afrikaans.

Stap 2: Persoonlike konsultasie

Ons deskundige konsultante ry na jou toe om jou behoeftes te bepaal en jou in Afrikaans deur die opstelproses van die testament te lei.

Stap 3: Ons stel jou testament op

Ons stuur die eerste Afrikaanse konseptestament binne 48 uur. In hierdie stadium kan ons enige wysiging aanbring en seker maak dat jy heeltemal tevrede is.

Stap 4: Finale Afrikaanse testament onderteken en afgehaal

Sodra jy die testament onderteken het, druk jy net ’n knoppie en ons kom haal jou testament, kosteloos.

Besoek gerus ons webblad: https://www.eksekuteurs.co.za/ 

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.