fbpx

Die verskeie belastings wat op ‘n boedel gehef word

BELANGRIKE BROKKIES

-Die artikel verduidelik verskillende tipes belastings wat op ‘n boedel toegepas kan word na die afsterwe van ‘n persoon, insluitend boedelbelasting.
-Kapitaalwinsbelasting (KWB) word bespreek as ‘n belangrike faktor, veral met betrekking tot hoe bates in die boedel waardeer en belas word.
-Oordragbelasting, wat van toepassing is op die oordrag van eiendom, word ook in detail ondersoek.
-Die impak van hierdie belastings op die likiditeit en finansiële beplanning van ‘n boedel word beklemtoon.
-Verskeie strategieë om hierdie belastings te minimaliseer deur behoorlike boedelbeplanning en -bestuur word bespreek.

In Suid-Afrika kan ‘n boedel onderhewig wees aan verskeie belastings, insluitend boedelbelasting, inkomstebelasting en kapitaalwinsbelasting. Hier is ‘n oorsig van elk van hierdie belastings:

Boedelbelasting:

Boedelbelasting is ‘n belasting wat gehef word op die netto waarde van ‘n oorledene se boedel. Dit word tans gehef teen ‘n koers van 20% op die waarde van die boedel bo R30 miljoen, en teen ‘n koers van 25% op die waarde van die boedel bo R100 miljoen. Daar is verskeie aftrekkings en vrystellings wat beskikbaar kan wees om die boedelbelastingaanspreeklikheid te verminder.

Inkomstebelasting:

Inkomstebelasting kan betaalbaar wees op inkomste verdien deur die boedel na die datum van dood. Dit kan rente, dividende, huurinkomste en ander soorte inkomste insluit. Die boedel word as ‘n aparte entiteit belas, en die belastingkoerse is dieselfde as dié vir individue.

Kapitaalwinsbelasting:

Kapitaalwinsbelasting kan betaalbaar wees op enige kapitaalwins wat deur die boedel gerealiseer word. Dit kan winste op die verkoop van bates soos eiendom, aandele en ander beleggings insluit. Die belasting word op die netto kapitaalwins bereken, en verskeie vrystellings en aftrekkings kan beskikbaar wees.

Benewens hierdie belasting, kan daar ander kostes verbonde wees aan die administrasie van die boedel, soos eksekuteursfooie, prokureursfooie en ander uitgawes. Dit is belangrik om saam met ’n ervare boedelbeplanningsprokureur en finansiële adviseur te werk om te verseker dat jou boedelplan op ’n belastingdoeltreffende wyse gestruktureer is en om die belastingimplikasies van jou boedel te minimaliseer.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.