fbpx

REEKS: Wat doen Eksekuteurs? Trusts

Die belangrikheid van ‘n doelgerigte trust.

Beveilig jou nalatenskap en beskerm jou geliefdes

Beplanning vir die toekoms is ‘n verantwoordelikheid wat ons almal ernstig moet neem, al is dit soms die laaste ding waaraan jy wil dink. Dit kom vir niemand natuurlik om oor ‘n toekoms vir jou gesin te dink, sonder dat jy in die prentjie is nie, maar dit is veral kardinaal wanneer dit by jou geliefdes en die bates wat jy agterlaat, kom.

‘n Goeie Trust-struktuur kan help om die uitvoering van jou finale wense te vergemaklik. Deur ‘n testament te hê word verseker dat al jou laaste wense op ‘n duidelike en ondubbelsinnige manier gelys word, en verhoed dat jou erfgename in duur litigasie betrokke raak. Indien jy sou sterf sonder om ‘n opgestelde testament agter te laat, sal daar gesê word dat jy ‘intestaat’ gesterf het en sal die reëls van intestate erfopvolging bepaal wie eienaarskap van die eiendom wat u agterlaat sal kry.

Eksekuteurs vir boedels en testamente bied doelgerigte trusts aan:

Kindertrust

’n Kindertrust word geskep vir minderjarige kinders onder die ouderdom van 18, ten tyde van die Testateur/Testatrise se dood en bly van krag totdat hulle die ouderdom bereik wat in die Testament gespesifiseer word en bekwaam en volwasse genoeg is om hul eie finansies te bestuur. ’n Kindertrust word geklassifiseer as ’n Tipe B-testamentêre trust wat sekere voordelige belastingvrystellings deur die SAID behels.

Weduwee se Trust

‘n Weduweetrust is ‘n testamentêre trust wat geskep is om die langslewende gade te beskerm, wat finansieel ongeletterd kan wees of moontlik nie in staat is om die fondse wat geërf is, te bestuur nie. Die gade moet die enigste inkomstebegunstigde van die Trust wees vir die duur van hul leeftyd. Die doel van die Weduweetrust is om hulle van ‘n inkomste te voorsien, terwyl die kapitaal van die Trust bewaar word om te verseker dat die erfporsie steeds aan die kinders oorgedra kan word.

Verskaffer se Trust

‘n Verskafferstrust word gestig om die deurlopende finansiële ondersteuning van ‘n individu te verseker wat moontlik nie finansieel vir hulself kan voorsien of hul eie finansies kan bestuur nie, soos kinders met spesiale behoeftes. In baie gevalle kan kinders met spesiale behoeftes hul ouers oorleef en die Verskafferstrust verseker dat hul erfporsie deur voogde of ander familielede misbruik word. Gewoonlik benodig kinders met spesiale behoeftes spesiale mediese sorg en die versekering van hul finansiële welstand is ‘n ouer se grootste bekommernis.

Besoek www.eksekuteurs.co.za vir meer inligting.

Jongste Artikels
Volg Eksekuteurs vir Boedels en Testamente

Gesels vandag nog met 'n boedelspesialis

Vind uit hoe jy jou geliefdes kan beskerm met 'n professioneel opgestelde testament.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.