fbpx

Wêreldwyd en buitelandse testamente

Maak seker jy het die korrekte testament om jou buitelandse bates te dek.

Jou Testament gee instruksies aan die aangestelde Eksekuteur oor hoe jy wil hê jou Boedel na jou dood verdeel moet word. Met ander woorde, wie wat sal erf. Maar wat as jy in Suid-Afrika woon en ’n eiendom in ’n ander land besit of ander buitelandse bates het? Jy sal elke land se relevante jurisdiksie moet oorweeg in terme van die wette oor boedels en hoe hulle belasting toepas, aangesien nie alle lande dieselfde wette het nie.

Het jy vrae oor spesifiek behoeftes?

'n Testament kan aangepas word vir die behoeftes van elke individu

Plaaslike testamente

’n Plaaslike testament verwys na ’n testament wat opgestel is in die land waar jy bly, in ons geval Suid-Afrika, en dit gee instruksies oor wat moet gebeur met die bates wat jy in Suid-Afrika het.

Dikwels sal jy binne ‘n plaaslike testament ‘n klousule vind wat bepaal dat alle ander testamente verontagsaam (herroep) moet word en dat hierdie testament as die enigste wettige en geldige testament beskou moet word.

Dit is oor die algemeen goed, tensy jy internasionale bates het waarvoor jy nie in hierdie testament voorsiening gemaak het nie en waarvoor jy moontlik ‘n testament binne ‘n ander jurisdiksie opgestel het.

Wêreldwye testamente

Wanneer jy in jou testament byvoeg wat met die internasionale bates wat jy mag hê moet gebeur, staan ​​dit bekend as ‘n wêreldwye testament, maar dit is belangrik om daarop te let dat jy slegs ‘n wêreldwye testament kan hê om bates te dek in lande met dieselfde wette wanneer dit kom by jou boedel. ’n Wêreldwye testament beteken in wese dat jy nie veelvuldige testamente sal benodig nie, maar eerder een testament wat die relevante klousules bevat wat met jou buitelandse bates handel.

In Suid-Afrika het ons testasievryheid, wat beteken dat, afgesien van sekere wetgewing wat kinders en gades se beskerming en voorsiening verseker, jy jou nalatenskap kan oordra aan wie jy ook al deur jou testament kies.

Suid-Afrika hou die gemenereg met betrekking tot erfporsies na en dit is van toepassing op lande wat deur die Britse gemenereg beïnvloed is. Dit is van toepassing in gebiede soos die Verenigde Koninkryk, Australië, Nieu-Seeland en dele van Kanada, Indië en Singapoer. Bates wat jy in hierdie provinsies mag besit, sal deel vorm van jou Wêreldwye Testament.

Buitelandse testamente

As jy bates besit in ‘n land wat nie dieselfde erfregwette as SA het nie, sal jy ‘n plaaslike testament moet opstel vir jou plaaslike bates en ‘n buitelandse testament vir die bates in die land wat verskillende erfwette het.

Gestel byvoorbeeld jy het bates in lande soos Frankryk, Spanje, Italië, Portugal of sekere dele van Kanada, waar Siviele Reg nagekom word: daar is baie spesifieke wette met betrekking tot erfenis, en ‘n gedwonge erfgenaam is van toepassing. Dit beteken dat jy nie veel beheer het oor wie die bates wat jy het binne hierdie jurisdiksies sal erf nie en as sodanig ‘n aparte buitelandse testament benodig wat hieroor handel.

Wanneer jy bates het in lande wat Shari’ah-wette nakom, soos dele van Indië, Singapoer en die Verenigde Arabiese Emirate, kan die boedel wat jy agterlaat, onderhewig wees aan Islamitiese Wet, gebaseer op die Koran. Dubai is die uitsondering op hierdie reël as gevolg van die Dubai International Financial Centre, wat sy eie onafhanklike, internasionaal gereguleerde reguleerder en geregtelike stelsel en gemenereg raamwerk het. In hierdie jurisdiksies sal jou testament wat aan Shari’ah voldoen, wat sal spesifiseer watter denkrigting jy as ‘n Moslem volg, verseker dat wanneer die tyd aanbreek dat jou landgoed geadministreer word, dit volgens jou godsdienstige oortuigings geadministreer word.

Niks hiervan behoort intimiderend te wees nie, ons sal jou wense en boedelbehoeftes assesseer en jou adviseer oor die beste roete om te volg!

Voor- en nadele van veelvuldige testamente teenoor 'n Wêreldwye testament

Ons testamentkundiges kan jou adviseer oor die voor- en nadele van die gebruik van ‘n enkele wêreldwye testament teenoor ‘n reeks afsonderlike testamente vir elke jurisdiksie waarin jy bates het, afhangende van jou unieke situasie en behoeftes.

Voordele van veelvuldige testamente

Veelvuldige testamente kan vertragings en botsende wette tot die minimum beperk aangesien dit spesifiek met bates in elke spesifieke jurisdiksie handel. Dit kan soms help om koste van proeffooie te beperk.

Moontlike belastingvoordele as gevolg van buitelandse boedelbelastinggevolge wat oorweeg word wanneer die testament opgestel word.

Stel aparte testamente vir jouself en vir jou gade op. Dit kan vertragings in die boedeladministrasieproses uitskakel indien u en u gade gelyktydig of binne ‘n kort tydperk van mekaar sou sterf.

Nadele van veelvuldige testamente

Die Testateur van veelvuldige testamente moet oplet om nie ‘n testament wat verband hou met ‘n ander jurisdiksie te herroep en omgekeerd nie, veral wanneer testamente gereeld opgedateer word as gevolg van lewensveranderende gebeure.

Potensiële kwessies wat verband hou met die betaling van skuld en belasting wat in verskillende jurisdiksies aangegaan is.

Dit is noodsaaklik om alle gebeurlikhede binne die testament te dek, die eiendom en bates wat in elke spesifieke jurisdiksie gehou word, te spesifiseer.

Oorwegings

1.

Begunstigdes, Gesinsomstandighede, burgerskap, huwelikstatus ens.

2.

Testamentêre vryheid en Huwelik-regimes in die spesifieke jurisdiksie(s) waar bates geleë is.

3.

Plaaslike erfeniswette en -regulasies, asook enige relevante gewoontereg.

4.

Die Familie begin die proses. Ons word in kennis gestel van die kliënt se afsterwe. Die Eiseproses begin waar 'n Boedelkonsultant aangewys word.

Oorwegings

Voorbeelde van lande wat gemenereg nakom

(Soortgelyk aan SA, waar ‘n wêreldwye testament geldig sou wees):

Australië

Bahamas

Kanada (behalwe Quebec)

Cayman Eilande

Engeland

Fidji

Ghana

Indië (behalwe in Goa, Daman en Diu en Dadra en Nagar Haveli)

Jamaika

Nieu-Seeland

Pakistan (met sommige bepalings van die Islamitiese wet)

Verenigde State (49 state gebruik die regstelsel gebaseer op Engelse gemenereg, dit sluit Louisiana en Puerto Rico uit as ‘n voorbeeld wat op siviele reg gebaseer is)

Uganda

Wallis

Voorbeelde van lande wat siviele (of ander) wetgewing nakom

(Verskil van SA Erfwette, wat buitelandse testamente vereis):

Oostenryk

België

Brasilië

Sekere dele van Kanada

Sjina

Kroasië

Ciprus

Frankryk

Duitsland

Griekeland

Indië (slegs staat Goa, en Uniegebiede van Daman en Diu en Dadra en Nagar Haveli)

Italië

Mauritius

Mexiko

Mosambiek

Portugal

Uganda

Spanje

Switserland

Hoe ons buitelandse boedels administreer

Om ons te help om ons kliënte se buitelandse boedels te administreer, het ons ‘n vennootskap aangegaan met een van die grootste regsfirmas in die VK, Lester Aldridge, wat 320 kundiges in sy span het en ervaring in 59 provinsies regoor die wêreld.

Koste verbonde aan die administrasie van bestorwe boedels met buitelandse bates hang af van die proeffooie per jurisdiksie. Ons Legacy Protection Plan™ dek nie hierdie fooie nie, maar ons onderhandel altyd die beste moontlike tariewe vir ons kliënte.

Gereelde vrae:

‘n Stel reëls wat die Erflater se vryheid beperk om sy/haar boedel te versprei om sekere Erfgename, soos ‘n gade of kind, te beskerm. In die meeste lande waar hierdie stelsel van toepassing is, is ‘n gedeelte van die boedel onderworpe aan die wette van gedwonge erfgenaamskap terwyl die balans aan die Testateur se diskresie oorgelaat word.

Vryheid van testasie is ‘n wet wat ‘n Testateur (of Testatrise) toelaat om bates in ‘n testament te bemaak soos hulle wil. Suid-Afrika handhaaf vryheid van testasie, dus kan ‘n persoon sy of haar bates nalaat aan wie hulle wil.

Ja, ‘n Wêreldwye testament werk baie goed as jy in Suid-Afrika woon, maar bates het in ‘n land met soortgelyke erfgenaamwette as ons eie, soos die VK. Soos Suid-Afrika, het die VK vryheid van toetsing.

Dit is belangrik om toepaslike testamente te laat opstel om jou boedel en erfgename behoorlik te beskerm. Jy kan óf veelvuldige testamente hê vir elke jurisdiksie waarin jy bates het, óf jy kan ‘n wêreldwye testament opstel om bates in verskillende lande te dek wat dieselfde erfeniswette as SA het.

Terwyl sekere lande dieselfde wet volg ten opsigte van erfregte, wat ook in Suid-Afrika erken word, is daar ander lande waar die wetgewing hemelsbreed verskil. ‘n Wêreldwye testament of ‘n buitelandse testament kan egter jou boedel beskerm as jy van plan is om te verhuis of dit oorweeg om eiendom in die buiteland te koop.

Oor die algemeen is ‘n buitelandse testament raadsaam as jy eiendom oorsee besit. Vaste eiendom sal oorgedra moet word volgens die wette van die betrokke land, so jy sal moet verseker dat alle formaliteite nagekom word. Sommige lande erken ook slegs ‘n plaaslik opgestelde testament wanneer dit kom by die wegdoen van eiendom en jou Suid-Afrikaanse testament kan dus verontagsaam word.

Die eenvoudigste metode om ‘n testament te herroep, is deur ‘n verdere testament of kodisil geldig uit te voer. ‘n Duidelike manier om dit te doen is deur ‘n herroepingsklousule in die latere Testament in te sluit. ‘n Voorbeeld is: “Ek herroep alle vorige testamente en testamentêre beskikkings en verklaar dat dit my laaste testament en testament is”. Hierdie eenvoudige klousule sal alle vorige testamente en kodisille herroep. Maar hierdie klousule kan probleme veroorsaak wanneer buitelandse bates verkry word in lande wat nie testamentêre vryheid het nie. Testamentêre vryheid, soos ons in Suid-Afrika het, beteken bloot dat die Testateur sy Boedel mag nalaat aan wie hy wil. In sommige lande, byvoorbeeld Frankryk, geld die beginsel van gedwonge erfgenaamskap. Onder die wette van gedwonge erfgenaamskap word kinders bo gades geprioritiseer. Hoekom moet dit ‘n probleem wees? Wel, kom ons neem aan dat ‘n Suid-Afrikaner ‘n eiendom in Frankryk koop. Hy stel dan nog ‘n Laaste Testament en Testament op om die eiendom in Frankryk en sy eiendomme in Suid-Afrika aan sy vrou na te laat. Maar die eiendom in Frankryk kan uiteindelik na sy kinders gaan, as gevolg van Frankryk se wette van gedwonge erfgenaamskap wat kinders bo gades prioritiseer. Hoe kon dit gebeur? Bloot omdat die Laaste Testament en Testament onderworpe is aan die wette van die land waar die bate geleë is. Daardie deel van die Testateur se Testament word dus per ongeluk herroep.

Sorg moet gedra word wanneer ‘n testament opgestel word vir ‘n Suid-Afrikaner wat gesamentlik ‘n buitelandse bankrekening of beleggingsrekening besit. Indien een mede-eienaar sterf, gaan die oorledene se aandeel dalk nie deur hul boedel nie en kan dit outomaties oorgaan na die oorlewende mede-eienaar. Dit staan ​​bekend as die beginsel van oorlewing. Maar ‘n voorbehoud, die beginsel van oorlewing werk in die Verenigde Koninkryk, Ierland, Jersey, Guernsey, die eiland Man en baie ander lande, maar nie in almal nie. ‘n Voorbeeld van die beginsel is dat ‘n man wat ‘n bankrekening saam met sy broer in die eiland Man het, nie moet probeer om ‘n geskenk in sy testament van sy aandeel in die bankrekening aan sy vrou of enige ander persoon as sy broer. In omstandighede waar twee of meer mense ‘n eiendom gesamentlik besit, word die bate 100 persent in alle name gehou en dit word gesamentlike huur genoem. Wanneer een van die eienaars sterf, neem die persentasie besit van die ander eienaar/eienaars toe. Dit verskil van die gemeenskaplike besit van bates in huurgeld, wat geen reg op oorlewing het nie en ingevolge die Testateur se Laaste Testament en Testament hanteer kan word.

Baie lande in Europa, soos Frankryk, Spanje, Duitsland en Italië, beperk testamentêre vryheid deur hul gedwonge erfgenaamreëls, wat moontlik statutêre of vaste aandele aan sekere familielede kan verskaf.

Baie lande in Europa, soos Frankryk, Spanje, Duitsland en Italië, beperk testamentêre vryheid deur hul gedwonge erfgenaamreëls, wat moontlik statutêre of vaste aandele aan sekere familielede kan verskaf.

Dit beteken dat ‘n Suid-Afrikaanse individu met bates in sekere Europese lande in sommige gevalle beperk kan word tot wie hulle hul bates kan nalaat. Waar ‘n Suid-Afrikaner egter bates besit wat in die Europese Unie geleë is (die VK, Ierland en Denemarke uitgesluit), bied die Europese Opvolgregulasie No 650/2012 (ook bekend as Brussel IV) ‘n baie nuttige beplanningsgeleentheid.

Brussel IV stel ‘n individu in staat om te kies vir die wet van hul nasionaliteit om aansoek te doen vir die opvolging van hul bates. Dit kan moontlik ‘n gerieflike manier wees om die gedwonge erfgenaamreëls te vermy en, vir ‘n Suid-Afrikaanse burger, te verseker dat Suid-Afrikaanse wetgewing van toepassing is op die opvolging van die Europese bates.

Beide die EU-burger en die nie-EU-burger kan die wet van sy land of nasionaliteit kies om op sy boedel aansoek te doen. Die verstekposisie is dat die toepaslike reg van die staat waarin die oorledene gewoonlik by sy dood gewoon het, gebruik sal word vir die verdeling van die oorledene se boedel.

Brussel IV is van toepassing op sterftes op of na 17 Augustus 2015.

Die ondertekenende state is Oostenryk, België, Bulgarye, Kroasië, Ciprus, die Tsjeggiese Republiek, Estland, Finland, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Hongarye, Italië, Letland, Litaue, Luxemburg, Malta, Nederland, Pole, Portugal, Roemenië, Spanje , Slowakye, Slowenië en Swede.

Of jy nou plaaslike of buitelandse bates het, ons kundige testamentkonsultante sal verseker dat jou testament in ooreenstemming met die toepaslike wet opgestel word.

Ons verskaf ook lewensdekking!

Getuigskrifte van kliënte

Het jy geweet?
Amper 75% van alle Suid-Afrikaners sterf sonder ’n geldige testament – wat rampspoedige gevolge vir hul gesinne en familielede kan hê.
Het jy geweet?
Om jou testament op te stel hoef nie ’n moeilike of ingewikkelde proses te wees nie ons konsultante ontmoet jou waar en wanneer dit jou pas. Vir jou gerief het ons ook aanlyn konsultante beskikbaar.
Het jy geweet?
Die meeste mense beplan nie of dink selfs nie daaraan om voorsiening te maak vir regskoste, soos eksekuteursfooie, wat met afsterwe gepaard gaan nie. Onvoldoende beplanning kan jou boedel finansieel verlam en jou beoogde nalatenskap wegvreet.
Het jy geweet?
Die bereddering van ’n boedel kan maande of selfs jare neem. Eksekuteurs spog met ’n gemiddelde boedelafhandeling van 6 tot 9 maande – minder as die helfte van die gemiddelde tyd in ons bedryf.
Het jy geweet?
Wanneer jy sterf, word jou bankrekening gevries, wat dit vir jou gesin moeilik maak om transaksies te verrig. Eksekuteurs se Immediate Liquidity TM sorg dat daar onmiddelik kontant vir jou gesin beskikbaar is vir goed soos doodskoste, reis, begrafnis en dies meer.
Het jy geweet?
Die meeste mense neem aan dat lewensversekering, of die boedel, hul maandelikse lewenskoste (soos munisipale en ander rekeninge, huur, kruideniersware, ens.) sal dek wanneer hulle sterf. Maar polisuitbetalings word dikwels vertraag, en die boedel kan nie verdeel word voordat hy afgehandel is nie – wat die gesin se kontantvloei belemmer. Eksekuteurs se Estates Overheads Protector™ help om hierdie noodsaaklike uitgawes te dek.
Het jy geweet?
Jou testament is nie geldig as dit nie korrek onderteken en twee onafhanklike partye dit mede-onderteken het nie. ’n Ongeldige testament is dieselfde as geen testament.
Het jy geweet?
’n Getuie van ’n testament kan nie ‘n begunstigde van die testament wees nie. As jou gade dus jou testament as getuie geteken het, kan dit deur die hof as ongeldig verwerp word.
Previous slide
Next slide

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.