fbpx

Beleid vir botsing van belange

Inleiding

BN 80 van 2003 – Algemene Gedragskode vir Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffers en Verteenwoordigers (soos gewysig) – by paragraaf 3(1)(b) vereis dat wanneer ‘n verskaffer ‘n finansiële diens lewer, die verskaffer en enige verteenwoordiger ‘n botsing van belange met die kliënt moet vermy en waar dit nie moontlik is nie, om enige botsing van belange tussen die verskaffer en ‘n kliënt of die verteenwoordiger en ‘n kliënt te versag.

Doel

Hierdie beleid poog om enige benadeling van kliënte te reguleer en te beheer wat moontlik kan ontstaan ​​as ‘n gevolg van botsing van belange in die algemeen en in die besonder, as ‘n gevolg van nie-kontant aansporings en voordele wat aangebied word deur ‘n ander verskaffer, ‘n produkverskaffer of enige ander persoon aan enige persoon wat finansiële dienste namens Capital Legacy Solutions lewer. Belangebotsings sal so bestuur word om te verseker dat finansiële dienste te alle tye eerlik, regverdig, met die nodige vaardigheid, sorg en nougesetheid en in die belang van kliënte gelewer word asook die integriteit van die finansiëledienstebedryf.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.